Αρχική

Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Gilead
Sciences ΕΛΛΑΣ για την παροχή χρηματικών δωρεών προς Ιδρύματα –
Οργανισμούς

Η Gilead ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου και με αποκλειστικό σκοπό να υποστηριχθεί η ανεξάρτητη έρευνα, η εκπαίδευση και η εν γένει παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας, θεσμοθέτησε ετήσιο πρόγραμμα πρόσκλησης ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Ασκληπιός» για την προσφορά χρηματικών δωρεών.

Το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα, κατά τον δέκατο χρόνο της λειτουργίας του, θεμελιώνει εμπράκτως διαδικασίες διαφάνειας και απευθύνεται στα κατάλληλα νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Οι κατηγορίες των δωρεών για το έτος 2022 θα εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς:

– HIV
– Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και μη-Hodgkin Λέμφωμα
– Ιογενείς ηπατίτιδες Β, C, D
– Καρκίνος μαστού

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασκληπιός» η Gilead έχει αναθέσει την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων σε ανεξάρτητα τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους (Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας προσκαλώ εκ μέρους της Gilead να «περιηγηθείτε» στην παρούσα ιστοσελίδα και εφόσον κρίνετε ότι σας ενδιαφέρει, να υποβάλετε την πρότασή σας.

Σάββας Χαραλαμπίδης

Γενικός Διευθυντής