Αποτελέσματα

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ / ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΣΟ (€)
1 Μελέτη νέων παραγόντων της αυτοφαγίας για τη σημασία τους στη μόλυνση από τους ιούς της ηπατίτιδας B και C και στην εξέλιξη της νόσου

Νίκη Βασιλάκη,

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ

20.000
2 Διερεύνηση της έκφρασης των Trop-2 και PD-L1 στον πρωτοπαθή όγκο και στην περιφέρεια σε ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (KM)

Δημήτριος Μαυρουδής,

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

30.000
3 Ανάλυση λόγου για την ανάδειξη στάσεων στο Twitter σχετικά με τον HIV και το στίγμα στην Ελλάδα

Χριστίνα Καραμανίδου,

ΙΝ.Ε.Β. / Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

29.819,95
4 The role of TRAF3 expression in breast cancer aggressiveness.

Χάιδω Σιρινιάν και Άγγελος Κούτρας,

 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

20.000
5 Ο ρόλος των δικτύων ενέσιμης χρήσης στη μετάδοση της ηπατίτιδας C και στην ένταξη στη θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά φάρμακα στον πληθυσμό των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών

Βασιλική – Αναστασία Σύψα,

Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

20.000
6 Μελέτη πολυγονιδιακών μεταλλάξεων μέσω αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS) σε άνδρες με καρκίνο μαστού

Φλώρα Ζαγουρή,

 Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

30.000
7 Διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στο χρόνο διάγνωσης HIV-1 το διάστημα 2020-2022

Δημήτριος Παρασκευής, Δήμητρα Παρασκευά  & Μάριος Λαζανάς,

Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

20.000
8 Assessing the Sensitivity of Different Methodologies for HIV-1 Drug Resistance (HIV-DR) Testing

Απόστολος Μπελούκας,

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

30.000
9 Ο ρόλος των ουδετερόφιλων/ΝΕΤs στις φλεγμονώδεις και ινωτικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C. (Ακρωνύμιο: NEToHep)

Ακριβή Χρυσανθοπούλου,

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΤΒΕΤ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

15.000
10 Πιλοτική εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία εξατομικευμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού στον γυναικείο πληθυσμό

Αννέζα Γιάλλουρου,

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

15.000
11 Διερεύνηση της σχέσης ηπατίτιδας C και θνησιμότητας σε χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών

Άγγελος Χατζάκης,

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων και Αναδυομένων Νοσημάτων

10.000
12 Μελέτη της ρύθμισης έκφρασης της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης ΒΑΧ από κυκλικά RNA του ίδιου γονιδίου και συσχέτιση τους με την επαγωγή της απόπτωσης στη Β-ΧΛΛ

Χρήστος Κοντός,

Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

10.000
13 Extracellular matrix (ECM)-dependent regulation of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in breast cancer

Αναστάσιος Παπαναστασίου,

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

10.000
ΣΥΝΟΛΟ 259.819,95