Αποτελέσματα

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΣΟ
1 Μεταγραφική ρύθμιση του Ets-2 καταστολέα της έκφρασης του HIV-1 σε περιβάλλον έκφρασης του ιού Αθανασία Μουζάκη, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 20.000€
2 Διερεύνηση της γεωγραφικής προέλευσης και του τρόπου διασποράς των μεταδόσεων HIV-1 σε μετανάστες στην Ελλάδα Δημήτριος Παρασκευής & Μάριος Λαζανάς, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 20.000€
3 Εκτίμηση της επίπτωσης HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Αθήνα μετά την επιδημική έκρηξη (2014-2019) με χρήση σύγχρονων στατιστικών και μοριακών μεθόδων Βασιλική Αναστασία Σύψα, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 15.000€
4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ Περικλής Φούκας & Παναγιώτης Τσιριγώτης, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 15.000€
5 Γονιδιωματική ανάλυση μεγάλης κλίμακας σε δείγματα υγιών ατόμων με μονοκλωνική Β λεμφοκυττάρωση (ΜΒΛ) και ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) με σκοπό την ανίχνευση ογκογόνων βλαβών που προάγουν τη λευχαιμογένεση Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ 15.000€
6 Διαχρονικές μεταβολές σε βάρος, Δείκτη Μάζας Σώματος και ποσοστά παχυσαρκίας σε HIV οροθετικά άτομα υπό συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή Νικόλαος Πανταζής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 15.000€
7 Διερεύνηση της διαταραχής της επικοινωνίας μεταξύ των Β λευχαιμικών κυττάρων και του μικροπεριβάλλοντός τους στη Χρόνια Λεμφογενή Λευχαιμία διαμέσου τεχνικών γονιδιακής τροποποίησης ως πιθανή ανοσοθεραπεία Βασιλική Παππά, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 15.000€
8 Πρώιμη Συστολική Δυσλειτουργία της Αριστερής Κοιλίας και Θερμότητα Πλάκας Καρωτίδας σε Ασθενείς με τον Ιό της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας τύπου 1: συσχέτιση με κλινικές και φλεγμονώδεις παραμέτρους και δείκτες αθηρωμάτωσης Μήνα Ψυχογιού, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 15.000€
9 Είδη και λειτουργίες των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ασθενών με HIV-1 λοίμωξη Αθανασία Μουζάκη & Καρολίνα Ακινόσογλου, Ιατρική Σχολά Πανεπιστημίου Πατρών 10.000€
10 Προοπτική μελέτη των νευρογνωσιακών / νευροψυχολογικών διαταραχών σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη: Συσχέτιση με βιοδείκτες νευροεκφύλισης και τη νευροαπεικόνιση Αναστασία Αντωνιάδου & Σωκράτης Παπαγεωργίου, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 10.000€
11 Αξιολόγηση βιοδεικτών επάρκειας του εντερικού φραγμού σε ιολογικά κατεσταλμένους HIV(+) ασθενείς υπό αντιρετροϊκή θεραπεία και συσχέτιση με το φαινόμενο της μικροβιακής αλλόθεσης και της επαγόμενης ανοσολογικής ενεργοποίησης και χρόνιας φλεγμονής Στυλιανός Ασημακόπουλος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 10.000€
12 THE SHIP: Testing Hepatitis E Seroprevalence among HIV Patients (Μελέτη του επιπολασμού της ηπατίτιδας E σε ασθενείς με HIV λοίμωξη) Καρολίνα Ακινόσογλου & Χαράλαμπος Γώγος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 10.000€
13 Ανοσογενετικός χαρακτηρισμός Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με HIV-σχετιζόμενες λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές Κατερίνα Γεμενετζή, ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ & Μαρία ΠαπαΪωάννου, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 10.000€