Βοήθεια & Επικοινωνία

Για τεχνική βοήθεια , παρακαλούμε επικοινωνήστε με την M-Data AE στο τηλέφωνο 2109962680 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@mdata.gr

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την ουσία του προγράμματος δωρεών , παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2108930242 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση GileadGrantsGreece@gilead.com