Αίτηση Συμμετοχής

Πρόγραμμα πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την παροχή χρηματικών δωρεών της Gilead Sciences ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ για το έτος 2022

Η Gilead Sciences ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ, στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου και με αποκλειστικό σκοπό να υποστηριχθεί η φροντίδα υγείας, η ανεξάρτητη έρευνα, η εκπαίδευση και εν γένει η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας, θεσμοθέτησε πρόγραμμα πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την παροχή χρηματικών δωρεών κατ’ έτος. Το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα κατατείνει στην κατοχύρωση διαδικασιών διαφάνειας και απευθύνεται σε κατάλληλα Νομικά Πρόσωπα / Οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας τους ΣΦΕΕ και τη σχετική εσωτερική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι κατηγορίες των χορηγιών για το έτος 2022 θα εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς:
– HIV
– Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και μη-Hodgkin Λέμφωμα
– Ιογενείς ηπατίτιδες B, C, D
– Καρκίνος μαστού

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες υποβολής πρότασης» πριν από τη συμπλήρωση της αίτησής σας και συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία. Για τυχόν απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  με τη διεύθυνση GileadGrantsGreece@gilead.com  ή τηλεφωνικά με τον αριθμό 2108930242.
Για τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διεύθυνση support@mdata.gr ή τηλεφωνικά με τον αριθμό 2109962680

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων έχει λήξει